Naša polisa privatnosti

Lični podaci

Kada se prijavite ili održavate žili ili demo nalog na ZuluTrade, mi skupljamo vaše lične podatke iz poslovnih razloga, kao što je procena vaših finansijskih potreba, obrada vaših zateva za trasakcijom, obaveštavanje o proizvodima i uslugama koje bi mogle da vas interesuju, i nudeći vam klijentsku uslugu. Takvi podaci mogu da uključe:

  • Prijavni podaci - Podaci koje nam dajete na formi za prijavu, kao što stu vaše ime, adresa, datum rođenja, broj osiguranja, profesija, aktiva, i dohodak.
  • Transakcioni podaci - Podaci o vašim transakcijama sa nama i našim partenrima kao i podaci o našim razgovorima s vama. Primeri uključuju vaša stanja na računu, aktivnost trgovanja, vaša pitanja i naši odgovori.
  • Verfikacioni podaci - Podaci neophodni da verifikujemo vaš identitet kao što je pasoš ili vozačka dozvola. Primeri takođe uključuju podatke o vama koje dobijemo od javnih arhiva ili drugih tela koja nisu u vezi sa ZuluTrade. USA PATRIOT Act traži od nas da pokupimo podatke i preduzmemo akcije potrebne da verifikujemo vaš identitet.

O kolačićima

Kolačići su mali fajlovi informacije koje web sajt koristi da prati svoje korisnike. ZuluTrade može postaviti i pristupiti ZuluTrade kolačiće na vašem računaru, omogućujući nam da naučimo kje reklame i promocije dovode korisnike na naš sajt. ZuluTrade ili bilo koje njegovo odeljenje može koristiti kolačiće u konekciji sa ZuluTrade-ovim proizvodima i uslugama i da prati vaše aktivnosti na našim sajtovima. Takva informacija koju sakupimo i podelimo biće anonimna i lično neidentifikujuća.

Sigurnosne tehnologije

ZuluTrade Koristi SSL tehnlogiju enkripcije kako bi zaštito određene informacije koje pošaljete. Ovaj tip tehnologije vas štiti od presreta prilikom slanja informacija bilo koga sem ZuluTrade dok se salje ka nama. Radimo naporno da budemo sigurni da su naši sajtovi bezbedni i da ispune industrijske standarde. Takodje koristimo druge čuvare kao što su zaštitni zidovi, sistemi autetikacije(npr. lozinke i borjeve lične identifikacije) i mehanizme za kontrolu prisupa koji brane neovlašćen pristup sistemima i podacma.

Delimo informacije sa ašim partnerima

Možemo podeliti lične informacije opisane gore sa našim partnerima zbog poslovnih razloga, kao što su održavanje računa klijenata i obaveštavanje klijenatao novim proizvodima i uslugama, i po dozvoli proimenjenog zakona. Naši partneri mogu uključiti komanije koje su naše ili ih mi kontrolišemo isto kao i kompanije vide interest posedovanja u našoj kompaniji. Informacija koju delimo sa partnerima može da uključi bilo koju od informacija opisanih gore, kao što su vaše ime, adresa i inforrmacije naloga. Naši partneri održavaju privatnost vaših podataka do iste mere kao što i ZuluTrade u saglasnosti sa ovom polisom.

Deljenje informacije sa trećim licima

ZuluTradene otkriva vaše lične informacije trećim licima, osim od onih opisanih u ovoj polisi. Isključenja trećih lica može uljučiti deljenje takve informacije sa ne-partnerskim kompanijama koje pružaju usluge podrške za vaš račun ili uokvire vaše transakcije sa ZuluTrade, uključujući one koji pružaju profesionalan, legalan ili računovodstvean savet ZuluTrade-u. Ne-parnerske kompanije koje pomažu ZuluTrade u pružanju usluga koje su neophodne za održanje poverljivosti informacija do mere da je prime i da koriste vaše informacije samo za svrhu pružanja takvih usluga i samo svrha koje ZuluTrade diktira. Takođe možemo otkriti vaše privatne iformacije trećim licija da ispune vaše instrukcije ili na vaš izričiti zahtev. Želimo da znate da ZuluTrade neće prodati vaše privatne informacije.

Regulativno odobrenje

Pod ograničenim okolnostima, ZuluTrade može obelodaniti vaše liče podatke trećiim licima kako je dozvoljeno, ili se slaže sa, primenjivim zakonima i regulacijama. Na primer, možemo otkriti lične podatke zbog saradnje sa vlastima i agencijama za sprovođenje zakona, da se pokorimo sudskim pozivima i drugim službenim zahtevima, i po potrebi da zaštitimo naša prava ili imovinu. Osim, kao što je opisano u ovoj polisi, nećemo koristiti vaše lične podatke u bilo koje druge svrhe ukoliko ne opišemo kako će podaci biti iskorišteni u trenutku kad nam dostavite vaše podatke ili dobijemo vašu dozvolu.

Isključeno

Niste u obavezi da date nikakve lične podatke koje ćemo možda tražiti. Međutim, ukoliko to ne uradite, može dovesti do toga da smo u nemogućnosti da otvorimo ili održavamo vaš račun ili da vam pružimo uslugu. Kako se na sve načine trudimo i radimo na tome da sve informacije o vama koje imamo budu tačne, potpune i ažurirane, možete nam u ovome značajno pomoći obaveštavajući nas ukoliko dodđe do promena u vašim ličnim podacima. Ukoliko ne želite da se vaši lični podaci obelodane trećim licima kao što je objašnjeno u ovoj polisi, kontaktirajte nas putem e-mail.